A Medihoney™ in-vitro aktivitása

Antibakteriális méz (Medihoney™): in-vitro aktivitása klinikai körülmények között izolált MRSA, VRE és más multirezisztens Gram-negatív kórokozókkal szemben, beleértve a Pseudomonas aeruginosát 

Narelle May George; Keith F. Cutting

Az elmúlt évek során a méz klinikai felhasználása egyre nagyobb figyelmet kapott, különösen a helyi, antibakteriális sebkezelés terén. Az eddigi eredmények biztatóak, és arról tanúskodnak, hogy a méz a mikroorganizmusok széles spektrumával szemben hatékony, beleértve a multirezisztens törzseket is. Az alábbi in-vitro kutatás korábbi tanulmányok kiegészítéséül szolgál, és a standardizált méz multirezisztens baktériumokra kifejtett hatását vizsgálja. Ezek a multirezisztens kórokozók a sebekben gyakran előforduló baktériumok, amelyek felelősek a megnövekedett morbiditásért.

A média rendszeresen emlékezteti mind a lakosságot, mind az egészségügyi szakembereket arra, hogy az egészségre nézve milyen veszélyeket rejt egy fertőzés, illetve, hogy milyen nehézségek merülnek fel a multirezisztens mikroorganizmusok miatt kialakuló fertőzések sikeres kezelésével kapcsolatban. A baktériumok antibiotikum terápiával szembeni rezisztenciájának kialakulása természetes jelenség. A rezisztens baktériumtörzsek megjelenése, valamint az ebből következő kezelési kihívások szorosan összefüggnek azzal a ténnyel, hogy az új antibiotikumok előállítása visszaesett az elmúlt évek során.1 Ez a helyzet az infekciókontroll hagyományos szemléletének újragondolását vonja maga után, és elősegíti azon antimikrobiális szerek alkalmazását, amelyeknél nem számoltak be rezisztens törzsek megjelenéséről, illetve amelyeknél ezen törzsek feltűnése kevéssé valószínű.

Molan 2006-ban publikált áttekintő cikke és egy 2005-ben, az ausztrál kormány által kiadott jelentés is alátámasztja azt a tényt, hogy a méz hatékony szer a sebkezelés terén, különösen antibakteriális aktivitása miatt.2,3

A méz sajátos előnyökkel rendelkezik a „hagyományos” antibiotikum terápiával szemben. Érdemes szem előtt tartani azonban, hogy bár a természetes, lépből kinyert méz antibakteriális hatású, nem ér el orvosi minőséget, és alkalmazása nem ajánlott sebkezelés során. Az orvosi minőségű méz egy szűrésen és gamma sugárzáson átesett, szigorú higiéniai előírásoknak megfelelően előállított termék.

A méznek különböző fajtái léteznek, és ezek közül nem mindegyik rendelkezik terápiában előnyös jellemzőkkel, éppen ezért a méz kifejezést nem lehet általános értelemben használni.6 A Medihoney™ Antibakteriális méz (Medihoney™ Pty LTD, Richlands, Ausztrália) egy standardizált orvosi méz, amely számos országban elérhető, beleértve Ausztráliát, az Egyesült Királyságot, Finnországot, Németországot, Ausztriát és Törökországot. Kiválasztásának fő szempontja antibakteriális tulajdonsága. Elsősorban Leptospermum fajokból állítják elő. A termékek csíramentessége megfelel a nemzetközi szabványoknak, előállításuk pedig a nemzetközi minőségbiztosítási rendszer követelményeinek. A Medihoney antibakteriális hatása a termék eltarthatósági idejéig fennáll, az Európai Unión belül érvényes orvostechnikai eszközök irányelveinek megfelelően. A Leptospermum méz ismertebb nevén a manuka méz, amely elnevezés a maori népi nyelvből származik.

A jelen kutatás célja a Medihoney Antibakteriális méz számos, multirezisztens organizmussal szembeni antibakteriális hatásának felmérése volt. A vizsgálathoz 130, egyszerre több antibiotikumnak ellenálló baktériumtörzset izoláltak klinikai körülmények között egy ausztráliai kórházban 1990 és 2004 között. Az izolált baktériumtörzsek a következők voltak: 11 törzs multirezisztens Acinetobacter baumannii, 6 törzs Enterobacter cloacae, 3 törzs vancomycin érzékeny Enterococcus faecalis, 10 törzs ESBL-termelő Escherichia coli, 12 törzs ESBL-pozitív Klebsiella pneumoniae, 20 törzs Pseudomonas aeruginosa, 48 törzs Staphylococcus aureus (multirezisztens és nem multirezisztens), 20 törzs VRE (VanA, VanB, VanC). A vizsgálat során az izolált baktériumtörzseket külön-külön antibakteriális mézzel kezelt táptalaj sorozatra oltották, amelyekben az antibakteriális méz koncentrációja 1-20% v/v –ig terjedt. Az oltásokat olyan kontroll táptalajon is elvégezték, amelyet nem kezeltek antibakteriális mézzel.

A kontroll táptalajon minden esetben kitenyésztek az egyes baktériumtörzsek. Az antibakteriális méz alacsony koncentrációban (4% v/v) az MRSA minden törzsének – beleértve a rezisztens MRSA fenotípusokat és a S. aureus érzékeny törzseit is – gátolta a szaporodását. A VRE törzsek tekintetében a gátláshoz szükséges antibakteriális méz koncentráció a baktériumfajtától függően 6-8% v/v között mozgott. A P. aeruginosán kívül, 6% v/v antibakteriális méz koncentráció a multirezisztens, Gram-negatív organizmusok jelentős részének, 8% v/v koncentráció az összesnek meggátolta a szaporodását. Ehhez hasonlóan, az Acinetobacter törzsek gátlásához 8% v/v antibakteriális méz koncentrációra volt szükség. A gátláshoz szükséges koncentráció alacsony értékei arra engedtek következtetni, hogy az antibakteriális méz az antibakteriális ágensek potenciálisan hatékony alternatívája lehet in vivo környezetben. Meglepő módon, a P. aeruginosa szaporodásának gátlása is megtörtént 12-14% v/v antibakteriális méz koncentráció mellett.

A méz antibakteriális aktivitását vizsgáló jelen kutatás eredményei nem egyedülállóak, hiszen azok korábbi megállapításokat egészítenek ki. Az eredmények azonban világosak, és további in-vitro bizonyítékként szolgálnak annak alátámasztására, hogy a Medihoney Antibakteriális méz hatékony antibakteriális szer, mivel használata értékes lehetőséget nyújt a multirezisztens baktériumtörzsek széles rétege miatt kialakuló sebek kezelésének terén.

A teljes cikk angol nyelven:  Medihoney article – George, Cutting – antibacterial meaure of Medihoney
Forrás:
George NM, Cutting KF. Antibacterial Honey (Medihoney™): in-vitro Activity Against Clinical Isolates of MRSA, VRE, and Other Multiresistant Gram-negative Organisms Including
seudomonas aeruginosa. Wounds. 2007 Sep;19(9):231-6. PMID: 25942744.